ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-847564 ზაზა თოლორდავა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-518452 ბელა ვარდიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-516755 ნუნუ ფაცაცია სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-372045 მამუკა კირვალიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზაზა თოლორდავა 100%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა" 14.11.2018 13.11.2019 500,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან10,00012,00012,712
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:10,00012,00012,712

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება455
სხვა პროფესიული მომსახურება224
ადმინისტრაციული111
ჯამი:7810

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია