სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-653221 გეჯაძე ლია შპს აუდიტი-XXI სრულად
SARAS-A-952645 გვაზავა ოთარ შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
SARAS-A-110634 გვეტაძე დავით შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია სრულად
SARAS-A-201198 გვეტაძე მაია ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-855908 გიგოლაშვილი ეკატერინე შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
SARAS-A-217337 გიოშვილი ნატო შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი ჯორჯია სრულად
SARAS-A-967108 გლოველი მზია შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
SARAS-A-788721 გობეჩია ნონა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-429918 გოგალაძე ირმა შპს IG GROUP სრულად
SARAS-A-674437 გოგია ეთერი შპს აუდიტი XXI სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 457