სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-268115 გამისონია კახაბერ შპს ალკანი ჯგუფი სრულად
SARAS-A-458248 გარუჩავა გოჩა შპს გგ აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-A-168798 გაფრინდაშვილი ელგუჯა შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-516713 გაჩეჩილაძე ივანე ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-346705 გეგეჭკორი ზვიად შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-591423 გეგეჭკორი გენად შპს ,,ეგრის-აუდიტი" სრულად
SARAS-A-419071 გეგეჭკორი მზია შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-245965 გევორგიანი ირინა შპს KPMG Georgia სრულად
SARAS-A-482750 გელაშვილი მარჩელო შპს იუაი სრულად
SARAS-A-180774 გელენიძე ავთანდილ შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444