ზოგადი ინფორმაცია აუდიტორის შესახებ

სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

დასაქმებულის სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-790216 შპს აუდიტ რეფორმატორი საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ., #77 ბმული არა
SARAS-F-164419 შპს ბიურო აუდიტი საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში, გ. ბრწყინვალეს ქ.,#41, ბ.34 არა
SARAS-F-911029 შპს აუდიტი - A საქართველო, თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ზღვისუბნის დასახლება, კვარტალი IX, კორპუსი N15, ბინა N24 არა

მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-911029 შპს აუდიტი - A ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-911029 შპს აუდიტი - A პარტნიორი

წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში

ქვეყანა საიდენტიფიკაციო ნომერი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება
საქართველო 404921670 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი 12.01.2021 12.01.2022 100,000

აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20182020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან00
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან00
ჯამი:

ხარისხის კონტროლი

თარიღი შედეგი
   

სანქციები

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
ჯარიმა 13.06.2018 ბრძანება
ჯარიმა 16.01.2019 ბრძანება
ჯარიმა 23.05.2019 ბრძანება