საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა

2016 წლის 28 დეკემბერს ფინანსთა მინისტრმა, პირველმა ვიცეპრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეხვედრა გამართა ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და  ყველა დაქვემდებარებული უწყების - მომსახურების სააგენტოს, შემოსავლების სამსახურის, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, ასევე, სახაზინო, საგამოძიებო, საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურებისა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლებთან.

შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისაუბრა 2017-2020 წლების ფისკალურ პოლიტიკასა და საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ და თანამშრომლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვები და მუშაობის მომავალი გეგმები გააცნო.

შეხვედრის ბოლოს ფინანსთა მინისტრმა სამინისტროს აპარატის თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა გაწეული სამუშაოსთვის, ხოლო მათ, ვინც თვალსაჩინო წვლილი შეიტანეს მიმდინარე წლის განხორციელებულ სამუშაოებში, სერტიფიკატები გადასცა.

სერტიფიკატები გადაეცათ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის თანამშრომლებს თამარ მარგიშვილს (აუდიტის და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის იურისტს) და ირაკლი როსტიაშვილს (აუდიტის და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროს სპეციალისტს ვებ გვერდისა და რეესტრების წარმოების მიმართულებით). მათ მინისტრისგან მიიღეს მადლობის სერტიფიკატები განსაკუთრებული მნიშვნელობის დავალების შესრულებისთვის, კერძოდ, სამსახურის შექმნის პროცესში გაწეული დიდი ძალისხმევისთვის.