სდპ-ების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილება

ამოქმედდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი.

შესაბისი განაცხადების მატერიალური სახით წარდგენა შესაძლებელია 2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში, შემდეგ მისამართებზე:

• ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. N1
• ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. N140ა
• ქ. თბილისი, გულუას ქ. N4
• ქ. თბილისი, კოსტავას გამზ. 68ა
• ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N5
• ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N5ა