ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

„ფინანსური ბიზნეს ფორუმი 2023“ - სამსახურის წარმომადგენლებმა ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

24 ივნისს, „ფინანსური ბიზნეს ფორუმი 2023" ჩატარდა. ღონისძიება ფინანსური სექტორისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს აერთიანებს და აკავშირებს. მისი მიზანი სფეროში მიმდინარე სიახლეების გაცნობაა. 

ფორუმზე ფინანსური სექტორის წამყვანმა პროფესიონალმა სპეციალისტებმა სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე ისაუბრეს და აუდიტორიას პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიარეს.  

ღონისძიებას ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ და დამსწრეებს ისეთ საკითხებზე მიაწოდეს ინფორმაცია, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენის პროცესი, წარდგენის პროცესში ხშირად დაშვებული შეცდომები, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების გამოწვევები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით და მათი რეესტრები.