ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენელმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა

11 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრის მთავარი მიზანი აუდიტორიისთვის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ და სხვა აქტუალურ კითხვებზე პასუხის გაცემა იყო. 

დისტანციურ ღონისძიებას მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 200-მდე ბუღალტერი დაესწრო.