ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

IFIAR-ის აუდიტის ინსპექტირების მეთექვსმეტე სემინარი ვირტუალურად გაიმართა

2022 წლის 22-24 მარტს, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეთექვსმეტე სემინარი ვირტუალურ რეჟიმში გაიმართა. სემინარს, IFIAR-ის სხვა წევრ ქვეყნებთან ერთად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 

სემინარი IFIAR-ის სამუშაო ჯგუფის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება. მისი მთავარი მიზანი აუდიტის ინსპექტირების ძლიერი და მდგრადი მოდელის ჩამოყალიბებაა აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებისთვისა და ინვესტორების დაცულობის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული სემინარი ქმნის პლატფორმას, რომლის მეშვეობითაც წევრი ქვეყნები ერთმანეთს გამოცდილებას და პრაქტიკას უზიარებენ აუდიტორული ფირმების ინსპექტირების კუთხით. ინფორმაციის მსგავსი მიმოცვლა და საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენა, ზედამხედველ ორგანოთა საქმიანობას უფრო კონსისტენტურს და ეფექტურს ხდის.

მიმდინარე წელს, სემინარი ისეთი საკითხების განხილვას დაეთმო, როგორიცაა რისკზე დაფუძნებული ინსპექტირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი, ფულის გათეთრების საკითხის გათვალისწინება ინსპექტირებისას და ტექნოლოგიების განვითარება. ღონისძიებაზე პანელური დისკუსიაც გაიმართა. მონაწილეებმა, აუდიტის სფეროს ექვსი მარეგულირებლის პერსპექტივიდან მიმოიხილეს COVID-19-ის გავლენა ინსპექტირებაზე.