სამსახურმა მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ტრენერთათვის ტრენინგი გამართა

7 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ტრენერთათვის ტრენინგი გამართა.

შეხვედრას პროფესიის 150-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის ტრენერები დაესწრნენ. აუდიტორია მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სატრენინგო მასალას გაეცნო. მსმენელთა წინაშე პრეზენტაციით წარდგნენ სამსახურთან შექმნილი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტის წევრები - ნიკა ქოიავა და ლევან საბაური.

მომხსენებლებმა აღნიშნულ სტანდარტში შეტანილ ცვლილებებსა და სტანდარტის სხვა აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრეს. შეხვედრას სამსახურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ და აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს.

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული 1; ბმული 2.