ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

ანგარიშგების წარდგენის სისტემის ვიდეოინსტრუქციები გამოქვეყნდა

2021 წელს ანგარიშგების პორტალი განახლდა. გარდა ამისა, გარკვეული ავტომატური შემოწმებები დაემატა ანგარიშგების წარდგენის სისტემას. აღნიშნული განახლება წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის ამაღლებას ემსახურება. 

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივებისა და განახლებულ სისტემაში ეფექტური ნავიგაციის ხელშესაწყობად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ვიდეოინსტრუქციები ჩაწერა და სამსახურის YouTube არხზე განათავსა.

 

 

 

იხილეთ ვიდეოინსტრუქციები:

ადმინისტრატორის რეგისტრაცია
მომხმარებლის რეგისტრაცია
ანგარიშგების დამატება
ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ
ციფრული ფორმების შევსება
ანგარიშგების ატვირთვა


შეგახსენებთ, რომ ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 1 ოქტომბერი.