ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდი განახლდა

ანგარიშგების პორტალი - Reportal.ge - საქართველოში არსებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებებს, ასევე საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომ ძირითად პროფილურ მონაცემებს აერთიანებს. ვებგვერდის მომხმარებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება - საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს საინვესტიციო ინსტიტუტების, ანალიტიკოსების, საკრედიტო-სარეიტინგო სააგენტოების, საბანკო ინსტიტუტებისა, კვლევითი ორგანიზაციების, სახელმწიფო უწყებების და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

სწორედ ამიტომ, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდი განაახლა. ვებგვერდის განახლებული დიზაინი თანამედროვე მოთხოვნებს პასუხობს და უფრო მეტად არის მორგებული საიტის მომხმარებლების მოთხოვნებზე. 

განახლებული კონცეფციით, ვებგვერდზე რეგულარულად განახლდება ანგარიშგებების წარდგენის სტატისტიკა (საწარმოთა კატეგორიების მითითებით), რაც ანგარიშგების ადმინისტრირების პროცესს კიდევ უფრო გამჭვირვალეს გახდის.

სამსახური მადლობას უხდის ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურს ანგარიშგების პორტალის ტექნიკური მხარდაჭერისა და ვებგვერდის განახლებისთვის.