გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი პოლიტიკის და მდგრადი ფინანსების საკითხებზე ონლაინ შეხვედრა გაიმართა

21 მაისს, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC) და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, შვეიცარიის ეკონომიკურ საქმეთა სახელმწიფო სამდივნო SECO-ის მხარდაჭერით, ერთობლივი ონლაინ ღონისძიება გამართეს, თემაზე: „გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი პოლიტიკის და მდგრადი ფინანსების საკითხები“

შეხვედრა მთავრობისა და მარეგულირებელი ორგანოების, კერძო სექტორის კომპანიებისა და საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობით გაიმართა. მისი მიზანი დაინტერესებული მხარეების მიერ არსებული კორპორაციული მართვის, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი მარეგულირებელი გარემოს მიმოხილვა გახლდათ. გარდა ამისა, ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოში მდგრადი დაფინანსების პროდუქტების განვითარების შესაძლებლობების და გამოწვევების შესახებ დისკუსია შედგა. 

შეხვედრაში მონაწილეობა ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმაც მიიღო მონაწილეობა და აუდიტორიის წინაშე სიტყვით წარდგა. კერძოდ, მან მდგრადობის  ანგარიშგებასთან (sustainability reporting) დაკავშირებული საერთაშორისო ინიციატივების, კერძოდ ევროკავშირის ახალი დირექტივის, აგრეთვე ფასს ფონდის შესაბამისი სტანდარტის შემუშავების გეგმების და საქართველოს სავარაუდო ჩართულობის შესახებ ისაუბრა.  

სამსახური პერიოდულად გააშუქებს ზემოაღნიშნული მიმართულებით მიმდინარე პროცესებს.