„ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაცია IV კატეგორიის საწარმოთათვის“ - სამსახურმა ღონისძიება გამართა

27 მაისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა IV კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაციისთვის დისტანციური ღონისძიება გამართა. მას 200-მდე ადამიანი დაესწრო. 

სისტემის პრეზენტაციის შემდგომ, დამსწრე საზოგადოებას აქტუალური საკითხების წამოჭრის საშუალება მიეცათ. მათ კითხვებს სამსახურის წარმომადგენელმა უპასუხა.