„რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“ - სამსახურის წარმომადგენლები FATF-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარს დაესწრნენ

6 მაისს, ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) ორგანიზებით, რომლის მიზანია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ღონისძიებების განვითარება და ასევე, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საერთო პოლიტიკის წარმართვა, საერთაშორისო ვებინარი გაიმართა: „რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“

რისკების მართვა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით FATF–ის მთავარი მოთხოვნაა 2012 წლიდან. ვებინარი მიზნად ისახავდა მონაწილეების ცოდნის გაღრმავებას ფულის გათეთრების რისკების შეფასებისა და მათი სწორად მართვის შესახებ. მას FATF-ის რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის სახელმძღვანელო მითითებების ავტორები წარუძღვნენ. კერძო სექტორი და მათი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოები უკანონო შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლის წინა ხაზზე არიან. ამასთან, რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პროგრამის დანერგვას თავისი გამოწვევები აქვს. 

კერძო და საფინანსო სექტორში ჩართული საზოგადოების მიერ ვებინარზე განხილულ იქნა, თუ რას ნიშნავს მათთვის ეფექტური ზედამხედველობა.

ვებინარის მონაწილეებმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის რისკების მართვის და რისკზე დაფუძნებული მიდგომების შესახებ.