მსოფლიო ბანკმა IFAC-ისა და ACCA-ის სამი პუბლიკაცია ქართულ ენაზე თარგმნა

მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, ქართულ ენაზე თარგმნა IFAC-ისა და ACCA-ის სამი პუბლიკაცია, რომელიც პროფესიისთვის აქტუალურ თემებს შეეხება: 

•  საქმიანობის დასრულების (შეწყვეტის) წარმატებული სტრატეგიები - ესტაფეტის გადაცემა;

•  რატომ არის საერთაშორისო ქსელში გაერთიანება კარგი სვლა მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის;

•  გლობალური ფირმები პანდემიის მიუხედავად განაგრძობენ ზრდას.