სამსახურის წარმომადგენელი IFIAR-ის ყოველწლიურ პლენარულ სხდომას დაესწრო

19-21 აპრილს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ყოველწლიური პლენარულ სხდომა ვირტუალურად ჩატარდა. მას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო.

სხდომა 3 შეხვედრას მოიცავდა და ძირითადად პანდემიის პირობებში აუდიტის ხარისხის მართვის საკითხის მიმოხილვას დაეთმო. შეხვედრაზე, მომხსენებლებმა აუდიტორიას ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტთან დაკავშირებული სიახლეები გააცნეს და განიხილეს, თუ როგორ ხდება ინსპექტირებისთვის მომზადება აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად. მათ ასევე ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აუდიტის ხარისხზე ფოკუსირება, როგორც ფირმისა და აუდიტის კომიტეტების, ასევე მარეგულირებლის მხრიდან. მომხსენებლებმა, ასევე, ინვესტორის პერსპექტივიდან განიხილეს აუდიტორის როლი და თაღლითობასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები.

IFIAR-ის ეგიდით შექმნილმა სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებმა დამსწრეებს გააცნეს ინფორმაცია ჩატარებულ სამუშაოებთან და კვლევებთან  დაკავშირებით. 

სხდომაზე, დელეგატებმა IFIAR-ის სამომავლო გეგმები და მმართველობის აქტუალური საკითხები განიხილეს. IFIAR-ის გენერალურმა ასამბლეამ საბჭოს ახალი წევრები და თავმჯდომარე აირჩია.