ანგარიშგების წარდგენის სისტემა (RMS), ტექნიკური სამუშაოების გამო, 5-20 აპრილს მხოლოდ დათვალიერების რეჟიმში იმუშავებს

გაცნობებთ, რომ ანგარიშგების წარდგენის სისტემა (RMS), ტექნიკური სამუშაოების გამო, მხოლოდ დათვალიერების რეჟიმში იმუშავებს 5 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში შეჩერებული იქნება ანგარიშგების წარდგენისა და რედაქტირების პროცესი. 

აღნიშნულ ვადაში, გარკვეულ ფასს სტანდარტებში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად და გამოყენებული ტერმინოლოგიის დახვეწის მიზნით, ციფრულ ფორმებში მცირედი განახლება განხორციელდება. წარდგენილი ანგარიშგებების ციფრული ფორმების სისწორის უზრუნველყოფის მიზნით, სისტემას გარკვეული ავტომატური კონტროლები დაემატება.

ახლო მომავალში, ზემოაღნიშნულ განახლებასთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სპეციალურ ვიდეოინსტრუქციებს მოამზადებს და ვებგვერდზე განათავსებს. 

სამსახური აუცილებლად გაითვალისწინებს ამ გარემოებას შესაბამისი ადმინისტრირების პროცესში იმ სუბიექტებთან მიმართებით, რომლებსაც აღნიშნულ პერიოდში უწევდათ წარდგენა.  

ამ პერიოდის განმავლობაში სუბიექტები კვლავინდებურად შეძლებენ მათ მიერ ატვირთული ანგარიშგებების დათვალიერებას.