სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტრებისთვის ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

11 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ დისტანციურ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. მას 250-მდე ადამიანი დაესწრო.

ღონისძიებისთვის ფორუმმა წევრებს შორის გამოკითხვა ჩაატარა და მეოთხე კატეგორიის საწარმოთათვის ყველაზე აქტუალური კითხვები შეაგროვა, რომელსაც შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა უპასუხეს. 

მსგავსი შეხვედრა კვლავ გაიმართება პროფესიული და სხვა ორგანიზაციების ეგიდით.