„სახელმწიფო სდპ-ების ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები“ - სამსახურმა დისტანციური ღონისძიება გამართა

5 მარტს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, სახელმწიფო სდპ-ებისთვის ონლაინ ღონისძიება გაიმართა, თემაზე:  „სახელმწიფო სდპ-ების ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები“.

მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 თებერვლის N 217 განკარგულებით, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგების წარდგენის განსხვავებული ვადები განისაზღვრა

ღონისძიების მიზანი აღნიშნული განკარგულების მოთხოვნების მიმოხილვა და ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაცია იყო.

შეხვედრაზე, აუდიტორიის წინაშე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, ნიკოლოზ გაგუა და ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური რისკების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელი - შოთა გუნია წარდგნენ და მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების მიზნებსა და აღსრულების პრინციპებზე ისაუბრეს. სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე იმსჯელეს და დამსწრეებს აცნობეს, რომ შესაბამისი სარეკომენდაციო მითითების გამოქვეყნება იგეგმება. გარდა ამისა, მათ აუდიტორიისთვის, ახალი მოთხოვნების გათვალისწინებით, ანგარიშგების წარდგენის პროცესის დემონსტრირება მოახდინეს. ღონისძიების დასასრულს, ფინანსთა სამინისტროსა და სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს.