„აუდიტორული ზედამხედველობა ევროკავშირში: საფრანგეთის გამოცდილება“ - სამსახურის წარმომადგენლები CFRR-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარებს დაესწრნენ

9-12 თებერვალს, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის ორგანიზებით (CFRR), STAREP-ის პროექტის ფარგლებში, ოთხდღიანი საერთაშორისო ვებინარი გაიმართა: „აუდიტორული ზედამხედველობა ევროკავშირში: საფრანგეთის გამოცდილება“. 

ვებინარების სერიის მიზანი მონაწილეების ცოდნის გაღრმავება იყო აუდიტის ხარისხის კონტროლის და საზოგადო ზედამხედველობის კუთხით. ღონისძიებაზე პრეზენტაციებით მსოფლიო ბანკის და საფრანგეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს (H3C) წარმომადგენლები წარდგნენ, მოდერაციას კი CFRR-ის წარმომადგენლები ახორციელებდნენ. 

ვებინარები საფრანგეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომზადდა. მონაწილეებმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს აუდიტის ზედამხედველობის საკვანძო საკითხების შესახებ ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მაგალითზე:

სტრუქტურა და საკანონმდებლო ჩარჩო - მომხსენებლებმა, პირველ შეხვედრაზე, აუდიტორიას ისეთი თემების შესახებ წარუდგინეს პრეზენტაციები, როგორიცაა H3C-ის მისია და როლი, სტრუქტურა, სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩო, თანამშრომლობა სხვა ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

რეგისტრაცია, სტანდარტები და განგრძობითი განათლება - ვებინარების მეორე დღეს მონაწილეები გაეცნენ საფრანგეთში აუდიტის პროფესიული სტანდარტების და ეთიკის კოდექსის შემუშავების და დამტკიცების პროცესს, აგრეთვე აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების, მათ შორის მესამე ქვეყნების აუდიტორების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ მარეგულირებელ ნორმებს და რეგისტრაციის შენარჩუნებისთვის განგრძობითი  განათლების მოთხოვნებს.

ხარისხის კონტროლი - მესამე შეხვედრა ხარისხის კონტროლის ტექნიკური დეტალების მიმოხილვას და ინსპექტირების საკითხს დაეთმო. მსმენელები საფრანგეთში არსებულ მარეგულირებელ ჩარჩოს, პროცესებსა და მიდგომებს გაეცნენ.

მოკვლევა და აღსრულება - დასკვნით შეხვედრაზე დამსწრეებმა საფრანგეთში არსებულ სანქციებზე, რემედიაციის გზებზე, მოკვლევისა და აღსრულების სისტემაზე მიიღეს ინფორმაცია. 

შეხვედრებს, STAREP-ის პროექტის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლების გარდა, ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, ყაზახეთის, კოსოვოს, ყირგიზეთის და სერბეთის წარმომადგენლები დაესწრნენ. თითოეული სესიის ბოლოს აუდიტორიას მიეცა კითხვების დასმის საშუალება, რასაც ამომწურავად პასუხობდნენ ფრანგი კოლეგები.