„ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ონლაინ ღონისძიება გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, „თვინინგის" პროექტის დასკვნითი ეტაპის ფარგლებში, 5 თებერვალს, ონლაინ ღონისძიება გაიმართა თემაზე: „ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“.

შეხვედრა ESEF-ისა და XBRL-ის გამოყენების საკვანძო საკითხების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად. 

ღონისძიებას ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის და საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურების, საქართველოს ეროვნული ბანკის, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის, სემეკისა  და კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. 

პრეზენტაციები საბერძნეთის ბიზნეს რეგისტრატორის, ფასიანი ქაღალდების რეგულატორის და აუდიტის ზედამხედველობის ორგანოს წარმომადგენლებმა ჩაატარეს. ღონისძიებაზე მომხსენებლებმა ელექტრონული ანგარიშგების მიმართულებით ევროპული კანონმდებლობა და სარგებელი, XBRL-ის ძირითადი პრინციპები და ალგორითმები მიმოიხილეს. მათ აგრეთვე ციფრული ანგარიშგების დანერგვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოთა და აუდიტორების მიერ ანგარიშგების დადასტურების ჭრილში, როგორც საბერძნეთის, ასევე ევროკავშირის მასშტაბით. 

შეხვედრის ფარგლებში, საქართველოში არსებულ მდგომარეობასა და სამომავლო ხედვებზე შედგა დიალოგი, მათ შორის, ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის მიმართულებით. ევროპელმა ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს პირველი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს მხარემ უკვე გადადგა ფასს ტაქსონომიის თარგმნის კუთხით. შემდეგ ეტაპად სახელდება საკითხის ფასილიტაცია უწყებათაშორის დონეზე და პროექტის ე.წ. საგზაო რუკის მომზადება წამყვანი ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით.

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული 1, ბმული2.