მსოფლიო ბანკი მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის დაგეგმილი ვებინარების განრიგს აქვეყნებს

2020 წელს დაიწყო ვებინარების სერია, რომელიც მსოფლიო ბანკმა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების (SMP) მხარდასაჭერად შეიმუშავა. პანდემიის შედეგად შექმნილი რთული გარემოებები და ახალი გამოწვევები, რომლებიც SMP-ებზეც აისახება, სწრაფ რეაგირებას და გადაჭრას საჭიროებს. ამიტომ, პირველ ეტაპზე, მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, საქართველოს აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე პანდემიის გავლენის შესაფასებლად და მთავარი გამოწვევების ინდენტიფიცირებისთვის, აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა ჩაატარა. 

გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით კი ვებინარების სპეციალური სერია შემუშავდა, რომელიც SMP-ებს არსებულ გარემოსთან ადაპტირებაში უნდა დაეხმაროს - ვებინარებზე მსმენელები სფეროს წამყვან სპეციალისტთა ცოდნას გაიზიარებენ და პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისის დაძლევის საშუალებებს გაეცნობიან.

ვებინარებს პოლ თომფსონი, ევროპის მსს ბუღალტრების და აუდიტორების ფედერაციის დირექტორი წარუძღვება. თითოეულ ღონისძიებაზე მას სფეროს სხვადასხვა ექსპერტი შეუერთდება.

იხილეთ ვებინარების განრიგი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაგეგმილი ვებინარების ზუსტი თარიღები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი და განრიგიც შესაბამისად განახლდება.

მსოფლიო ბანკის მიერ დაგეგმილი ვებინარები ამ სერიიდან სამსახურის ვებგვერდზე დაანონსდება.