„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი განმეორებით გაიმართა

2020 წლის 15 დეკემბერს, ევროკავშირის თვინინგის პროექტის - „ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ - ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის დახმარებით, ხელმეორედ გაიმართა ვებინარი, სახელწოდებით „აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“

ამჯერად ღონისძიებას საბანკო სექტორის აუდიტის კომიტეტების, ამავე სექტორის აუდიტორები და საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. 

ვებინარი მიზნად ისახავდა ევროკავშირსა (მათ შორის, საბერძნეთში) და საქართველოში საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების საზედამხედველო ორგანოების მიერ გატარებული აღსრულების და რეგულირების ზომების კუთხით არსებული ტენდენციების მიმოხილვას, აგრეთვე იმ მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმას, რომელსაც აუდიტის კომიტეტები ასრულებენ კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფასა და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში.  

ვებინარი მისასალმებელი სიტყვით გახსნა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, პაპუნა ლეჟავამ. ვებინარზე პრეზენტაციებით წარდგნენ მომხსენებლები საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოდან (HAASOB), საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისიიდან (HCMC), საქართველოს ეროვნული ბანკიდან და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურიდან. ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა თავის მოხსენებაში განიხილა ანგარიშგება-აუდიტის კუთხით საბანკო ზედამხედველობის ძირითადი მიმართულებები, აუდიტის კომიტეტებთან, გარე აუდიტორებთან და ზედამხედველობის სამსახურთან ეფექტური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები.

იხილეთ ღონისძიებაზე განხილული თემები თანდართული პრეზენტაციებით:

 
აუდიტის კომიტეტებსა და მარეგულირებელ ორგანოებს შორის კომუნიკაცია (ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა) / აუდიტის კომიტეტების ფუნქციონირება (საბერძნეთის გამოცდილება):

პანაიოტის იანოპულოსი - საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) თავმჯდომარის მოადგილე

კოსტას კოცილინისი - HAASOB-ის ყოფილი თავმჯდომარის მოადგილე, აუდიტის კომიტეტის წევრი.

საბერძნეთის ლისტინგური კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის ძირითადი მიგნებების შესახებ:

ნიკოს პაპადიმოსი - საფონდო ბირჟაზე დაშვებული კომპანიების დეპარტამენტი, საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისია

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიდგომები და გეგმები ფინანსური ანგარიშგებების გაუმჯობესების მიმართულებით / თანამშრომლობა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან:

თეონა კონტრიძე - საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი;

დავით მჭედლიძე - ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური.