მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში ცვლილებები შევიდა

2020 წლის 7 დეკემბერს, მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებულ სტანდარტში დაგეგმილი ცვლილებები დამტკიცდა. განახლებული სტანდარტი სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა.

(ცვლილებების გაცნობის მიზნით, იხილეთ აგრეთვე „track-change” ვერსია

სტანდარტის განახლებაზე მუშაობა, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, 2019 წლიდან დაიწყო, როცა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტი შეიქმნა. კომიტეტმა, საერთაშორისო კონსულტანტის ჩართულობით, ცვლილებების პროექტი მოამზადა. პროექტი, საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, 2020 წლის თებერვალში სამსახურისა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდებზე განთავსდა.  

სამსახურმა, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამი ინფორმატიული სახის შეხვედრა გამართა, რომელსაც ჯამში 500-მდე ბუღალტერი დაესწრო. ღონისძიებების ფარგლებში, მსმენელები დაგეგმილ ცვლილებებს გაეცნენ და მათი შეფასების საშუალება მიეცათ.   

სამსახური მადლობას უხდის თითოეულ პირს, რომელმაც ცვლილებების პროექტის მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა და თავისი წვლილი შეიტანა სტანდარტის დახვეწაში.

გვინდა გაცნობოთ, რომ მომდევნო წლის პირველ კვარტალში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, თვითსწავლების სახელმძღვანელოს განახლებაც იგეგმება.