შეხვედრა IFAC-ის წარმომადგენლებთან

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, 11 თებერვალს, აშშ-ში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა შედგა. 

შეხვედრის მიზანი აუდიტის სფეროს გაძლიერებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემების, ასევე თანამშრომლობის მიმდინარე სტატუსის და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვა იყო, მათ შორის:

ცვლილებების გაზიარება შემოთავაზებულ „ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტთან“ მიმართებით, „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტსა“ და „ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტს“ შორის არსებული ძირითადი განსხვავებების გაცნობა, კონვერგენცია PCAOB-ის მიერ შემუშავებულ „ხარისხის კონტროლის კონცეფციასთან“;
IFAC-ის საქმიანობის მიმოხილვა მცირე და საშუალო პრაქტიკის (SMP) განვითარების მიმართულებით. შესაბამისი აუდიტორიისთვის ღონისძიების დაგეგმვა საქართველოში;
საქართველოში პროფესიული ორგანიზაციის შესაძლებლობების გასაზრდელად, IFAC-სა და სამსახურს შორის პოტენციური თანამშრომლობის სფეროები;
განათლების საერთაშორისო სტანდარტთან მიმართებით დაგეგმილი ცვლილებების გაზიარება.

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია საბუღალტრო პროფესიის გლობალურ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ის 175-ზე მეტ წევრსა და ასოცირებულ ორგანიზაციას მოიცავს 130 ქვეყნიდან, რომლებშიც თავის მხრივ თითქმის 3 მილიონზე მეტი პროფესიონალი ბუღალტერია გაერთიანებული.