სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

10 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები ევროპის უნივერსიტეტში ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის შეხვედრას დაესწრნენ. ღონისძიებას მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების ასამდე ბუღალტერი დაესწრო.

შეხვედრის მთავარი მიზანი აუდიტორიისთვის რეფორმის მიმდინარეობის და სარგებლის შესახებ, IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებული  პრობლემური საკითხების,  ასევე ანგარიშგების წარდგენის განახლებული სისტემის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა იყო. ყურადღება გამახვილდა კანონში შეტანილ ცვლილებაზე, რომლის შესაბამისად მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნა გადაუვადდათ. შეხვედრის დიდი ნაწილი დამსწრეების მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემას დაეთმო.

შეხვედრის ფარგლებში, ბრიტანეთის მთავრობის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით დამუშავებული და მსოფლიო ბანკის სახსრებით დაბეჭდილი თვითსწავლების სახელმძღვანელოები დარიგდა.

იხილეთ პრეზენტაცია.