პროფესიული ორგანიზაციები სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ

18-19 ნოემბერს, თვინინგის პროექტის ფარგლებში, პროფესიული ორგანიზაციები, ბერძენ კოლეგებთან გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად, სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ. 

ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისა (ბაფ) და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის (აბფმფ) წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს, SOEL-ის (სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტი) და მისი სასწავლო ცენტრის - IESOEL-ის წარმომადგენლებთან და პრაქტიკოსებთან.

შეხვედრების ფარგლებში, საქართველოს დელეგაცია საბერძნეთის კანონმდებლობაში ბოლო წლებში განხორციელებულ ცვლილებებს გაეცნო, რაც ევროკავშირის აუდიტის რეფორმის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას ემსახურებოდა. დელეგაციის წევრებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ზედამხედველობის საბჭოს ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საბერძნეთის პროფესიულ ორგანიზაცია SOEL-თან საბჭოს ურთიერთობის სპეციფიკის შესახებ, მათ შორის განგრძობითი პროფესიული განათლების მიმართულებით.  

გარდა ამისა, შეხვედრის მონაწილეებმა იმ გამოწვევებზე იმსჯელეს, რომლებიც დღეს ქართული პროფესიული ორგანიზაციების წინაშე არსებობს და ხაზი გაუსვეს როლს, რომელსაც თვინინგის პროექტი  ამ გამოწვევების დაძლევის ხელშესაწყობად ასრულებს.