სამსახურის წარმომადგენელმა „ფინანსური მდგრადობის კონფერენციაში“ მიიღო მონაწილეობა

31 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა საქართველოს ეროვნული ბანკის, მდგრადი საბანკო ქსელის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ ორგანიზებულ „ფინანსური მდგრადობის კონფერენციაში“ მიიღო მონაწილეობა. 

ღონისძიების მთავარ მიზანი იმ ძირითადი ასპექტების განხილვა გახლდათ, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ფინანსური მდგრადობის მისაღწევად  და შესანარჩუნებლად. გარდა ამისა, ღონისძიების ფარგლებში, ამ კუთხით საქართველოს სამომავალო პერსპექტივებსაც დაეთმო ყურადღება. 

სამსახურის წარმომადგენელი, ღონისძიების ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე წარდგა და გარემოსდაცვით, კორპორაციულ და სოციალურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რისკების ჭრილში, ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და გასაჯაროების მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე, როგორც ინვესტორებთან საუბრის ძლიერ ინსტრუმენტზე, ისაუბრა.