სამსახური IFIAR-ის აღსრულების სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წევრი გახდა

აუდიტის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების საერთაშორისო ფორუმი (IFIAR) მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან წარმოდგენილი 55 იურისდიქციის აუდიტის დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს აერთიანებს. მათი მისია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვაა, ინვესტორების ჩათვლით, რასაც მსოფლიო მასშტაბით აუდიტის ზედამხედველობის გაუმჯობესებით უზრონველყოფს. 

IFIAR-ის მოკვლევისა და აღსრულების სფეროში თანამშრომლობას სპეციალურად შექმნილი აღსრულების სამუშაო ჯგუფი უძღვება. სამუშაო ჯგუფი აერთიანებს IFIAR-ის წევრებს შემდეგი ქვეყნებიდან: აშშ, შვეიცარია, ავსტრალია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, სამხრეთ აფრიკა, დიდი ბრიტანეთი და ჩინეთის ტაიბეი. მათ რიგს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურიც შეუერთდა და, ამიერიდან, ის აღსრულების სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წევრია.