აუდიტის სახელმძღვანელო ყველა დაინტერესებული პირისთვის გახდა ხელმისაწვდომი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონის მე-19 მუხლის 4 პუნქტის მიხედვით, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია შეიმუშაოს აუდიტისა და სხვა აუდიტორული მომსახურების სახელმძღვანელო. აღნიშნულის გათვალისწინებით, აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ დაფინანსებული პროექტის პირველი ეტაპზე, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტსა (ICAEW) და საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას (ბაფ) შორის გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით, ითარგმნა ბრიტანული კომპანიის - HAT-ის აუდიტის სახელმძღვანელო და გადამზადდნენ ტრენერები. 

სახელმძღვანელო აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება და  განკუთვნილია მცირე ზომის აუდიტორული ფირმებისთვის. სახელმძღვანელო შეგიძლიათ იხილოთ ბაფ-ის ვებგვერდზე

პროექტის მეორე ეტაპი ICAEW-სა და ბაფ-ის პარტნიორობით ტრენინგების ჩატარებას მოიცავს სახელძღვანელოს პრაქტიკული დანერგვის პროცესის გასაადვილებლად. ტრენინგების ჩატარება 2020 წლისთვის იგეგმება და ყველა დაინტერესებული აუდიტორული ფირმისა და პრაქტიკოსისთვის არის განკუთვნილი. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ ბაფ-ს.