ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვაში სტუდენტური ოლიმპიადა გაიმართა

26 სექტემბერს, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულმა ფონდმა, პროექტის „ევროკავშირი საქართველოსთის“, მსოფლიო ბანკის, CIMA-ის (სერტიფიცირებული მმართველობითი აღრიცხვის ინსტიტუტი) და კერძო კომპანიების მხარდაჭერით ჩაატარა სტუდენტური ოლიმპიადა „ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვაში“. 

ოლიმპიადაში საქართველოში არსებული უნივერსიტეტების და კოლეჯების სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამოვლინდა სამი საუკეთესო სტუდენტი, რომლებსაც ფულადი პრიზები გადაეცათ. გარდა ამისა, შეირჩა თერთმეტი სტუდენტი, რომლებიც  ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად  სტაჟირებას გაივლიან წარმატებულ ქართულ და საერთაშორისო კომპანიებში. 

ოლიმპიადის გახსნას და ასევე შედეგების გამოცხადებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელიც დაესწრო და აუდიტორიის წინაშე მისასალმებელი სიტყვით წარდგა სხვა გამომსვლელებთან ერთად.