აუდიტის ზედამხედველობის მიმართულებით საქართველო საერთაშორისო თანამშრომლობას აფართოებს

1-3 ოქტომბერს, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს საქმიანი ვიზიტით ესტუმრნენ უკრაინის აუდიტორული საქმიანობის ზედამხედველობის ორგანოს წარმომადგენლები. შეხვედრები მიზნად ისახავდა საქართველოს გამოცდილების გაზიარებას აუდიტის ზედამხედველობის, მათ შორის, რეესტრის წარმოებისა და ხარისხის მონიტორინგის მიმართულებით. 

ვიზიტის ფარგლებში, მხარეებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას შემდეგი მიმართულებებით: აუდიტორული საქმიანობის ზედამხედველობის მექანიზმების გაუმჯობესება; აუდიტის ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგიის დახვეწა; ინფორმაციის გაცვლისთვის სათანადო ინსტრუმენტების შემუშავება; ზედამხედველობაში ჩართული სპეციალისტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და სხვ.