სამსახურის წარმომადგენლები ფილიპინებში აზიის განვითარების ბანკის სემინარს დაესწრნენ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები აზიის განვითარების ბანკის მოწვევით ამავე ბანკის და ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსიტუტის (ICAEW) მიერ ორგანიზებულ სემინარს დაესწრნენ. სემინარი  აზიასა და წყნარი ოკეანის ქვეყნებში აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის შედეგების და შემდგომი გეგმების მიმოხილვას დაეთმო. აღნიშნულ პროექტში საქართველოც მონაწილეობს ამ რეგიონის სხვა ოთხ ქვეყანასთან ერთად, რაც მოწმობს იმ დიდ დაინტერესებას, რასაც აზიის განვითარების ბანკი ავლენს საქართველოში მიმდინარე რეფორმასთან მიმართებაში. 


სემინარის ფარგლებში გაიმართა თითოეული ქვეყნის პრეზენტაციები, რომელშიც განხილულ იქნა არსებული შედეგები, გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები. ცალკე მოხსენებებით წარდგნენ აღნიშნული პროექტის ძირითადი კონტრაქტორის, ICAEW-ს წარმომადგენლები.

ვიზიტის მსველობისას გაიმართა აზიის განვითარების ბანკის, ICAEW-ის და მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებთან ორმხრივი საქმიანი შეხვედრები.