თბილისში IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან ორი შეხვედრა გაიმართა

20 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, საზოგადოების დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, თბილისში დამატებით ორი ღონისძიება გამართა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ. ღონისძიებებს ჯამში მეოთხე კატეგორიის საწარმოების 400-მდე წარმომადგენელი დაესწრო.

ღონისძიებების მთავარი მიზანი აუდიტორიისთვის IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის ძირითადი პრინციპების, საკანონმდებლო მოთხოვნების, ასევე ანგარიშგების წარდგენის განახლებული სისტემის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა იყო.

შეხვედრების ფარგლებში, ბრიტანეთის მთავრობის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით დამუშავებული და მსოფლიო ბანკის სახსრებით დაბეჭდილი თვითსწავლების სახელმძღვანელოები დარიგდა.