სამსახურის წარმომადგენლების ვიზიტი საბერძნეთში

9-11 სექტემბერს, „თვინინგის“ პროექტის - „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა“ - ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ.

შეხვედრები გაიმართა განვითარებისა და ინვესტიციების სამინისტროსთან, ასევე, საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსთან. სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთის ბიზნესის რეესტრის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ და განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა საბერძნეთში აღრიცხვა-ანგარიშგების კანონი, არსებული მოთხოვნები, განვითარების მოდელები, ბიზნესის რეგისტრაციის პროცესები და სხვ.