აუდიტის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე ითარგმნა

აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებული რეგიონალური ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მხარდაჭერით, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტსა და საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ქართულ ენაზე ითარგმნა აუდიტის სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული ფირმებისთვის. 

სახელმძღვანელო იხილეთ შემდეგ ბმულზე

აღნიშნული პროგრამის მეორე ეტაპისთვის, აუდიტის სახელმძღვანელოს დანერგვის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები დაიგეგმება.