სამსახურმა სოციალურ ქსელში საინფორმაციო სახის ვიდეოინსტრუქციები განათავსა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის Youtube არხსა და Facebook გვერდზე სასწავლო-საინფორმაციო სახის ვიდეოინსტრუქციები განთავსდა, რომელთა მიზანია  საწარმოებისთვის reportal.ge-ზე ანგარიშგების წარდგენის პროცესის სწავლება და მისი გამარტივება მომხმარებლებისთვის.


აღნიშნული ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

ადმინისტრატორის რეგისტრაცია

მომხმარებლის რეგისტრაცია 

ანგარიშგების დამატება და ზომითი კატეგორიის განსაზღვრა 

                                                            სუბიექტის ზოგადი ინფორმაცია 

                                                            აუდიტორის დამატება

                                                            ციფრული ფორმები

                                                            ანგარიშგების  ატვირთვა