სამსახურსა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს შორის პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა

23 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს (CSRDG) შორის საპარტნიორო შეთანხმება დაიდო, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის პროექტის – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ – ფარგლებში თანამშრომლობას.

პროექტის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და ზრდის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება, სამიზნე ჯგუფების მიმართ მოვალეობების გაუმჯობესება და დასაქმებულ პირებთან კომუნიკაციების გამარტივება. 

პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება, რასაც ეხმაურება „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის ყოველწლიური კონკურსი „Meliora”.

2019 წლის კონკურსში პარტნიორის სტატუსით ჩაერთვება სამსახური, როგორც საზედამხედველო ორგანო კორპორაციული, მათ შორის მმართველობის ანგარიშგების მიმართულებით. კონკურის მეშვეობით იგეგმება საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ამ კონცეფციის პოპულარიზაცია, კომპანიების წახალისება საკუთარ საქმიანობაში დანერგონ ამგვარი პასუხისმგებლობის პრინციპები და მიდგომები, იმ კომპანიების გამოვლენა, რომლებიც სხვებისთვის საუკეთესო მაგალითი იქნება საკუთარ ანგარიშგებაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ასახვის კუთხით.

დაწვრილებით ინფორმაცია კონკურსის შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ კონკურსის ვებგვერდზე.

კონკურსში მონაწილეობით დაინტერესებული კომპანიებისთვის განაცხადის ფორმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე.