თვინინგის პროექტის ფარგლებში ანგარიშგების ზედამხედველობის საკითხებზე სემინარები გაიმართა

24-28 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოწვევით, საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველ საბჭოსთან და საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისიასთან თანამშრომლობით, „თვინინგის“ პროექტის - „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა“ - ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები, სემინარები გაიმართა.

ღონისძიებას, რომელსაც მასპინძლობდა საქართველოს ეროვნული ბანკი, ესწრებოდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, ეროვნული ბანკის, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის, ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიების წარმომადგენლები.

სემინერები მიეძღვნა ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგების ზედამხედველობის ევროპული კანონმდებლობის და პრაქტიკის, მისი ხარისხის შემოწმების მეთოდოლოგიის, ეფექტიანი უწყებათაშორისი თანამშრომლობის საკითხების განხილვას.