მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის დასკვნითი ღონისძიება

21 ივნისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის დასკვნითი ღონისძიება ჩატარდა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, საპილოტე სწავლებაში მონაწილე მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლები, მსს ფასს სტანდარტის ტრენერები, ბიზნეს ასოციაციებისა და პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

გამომსვლელებმა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის სარგებელზე, პროექტის მნიშვნელობაზე, შესრულებულ სამუშაოებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს.

საერთაშორისო დონორებმა მზადყოფნა გამოთქვეს ტრენინგების დაფინანსებისთვის, რომლებიც ძირითადად საქართველოს რეგიონებში ჩატარდება.

შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის – „მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის ფარგლებში ჩატარდა ქართულენოვან და ინგლისურენოვან ტრენერთა ტრენინგი, მომზადდა საქართველოს რეალობაზე მორგებული სასწავლო-საპრეზენტაციო მასალები, საპილოტე სწავლება უფასოდ ჩაუტარდა მესამე კატეგორიის 100 საწარმოს წარმომადგენლებს, ქართულ ენაზე ითარგმნა მსს ფასს სტანდარტის 35 სასწავლო მოდული