სამსახურის გვერდზე მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულები განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალურ გვერდზე მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულები განთავსდა. მოდულები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის – „მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის ფარგლებში ითარგმნა.

2009 წლის მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულები ბევრ ქვეყანაში ითარგმნა, მაგრამ აღსანიშნია, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, სადაც 2015 წლის მსს ფასს სტანდარტების სასწავლო მოდულების განახლებული ვერსია მშობლიურ ენაზე არის ნათარგმნი. 

ასევე აღსანიშნია, რომ მსოფლიო მაშტაბით, ამ მოდულებს, ყველაზე მეტი მნახველი საქართველოდან ყავს.

სამსახური მადლობას უხდის პროექტში მონაწილე თანამშრომლებს - ლელა ხუჭუას და ბაბი ალავერდაშვილს. ასევე, მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულების გადახედვის კომიტეტის წევრებს: თემურ ფარცხალაძეს, ლევან საბაურს, ნათია გოლიაძეს, ლელა კუპრაშვილს, თეიმურაზ ჩუბინიძეს, თინათინ დეკანოიძეს, მარიამ ქოიავას, ნანო სამყურაშვილს.

მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.