სამსახურმა მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ინტერპრეტაციების სამუშაო ჯგუფი შექმნა

მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ინტერპრეტაციების სამუშაო ჯგუფის მიზანია სტანდარტთან დაკავშირებით მეთოდური მითითებების შემუშავება, საკვანძო საკითხების ინტერპრეტაცია და სარეკომენდაციო წინადადებების მომზადება.

სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით განისაზღვრა:

 • დავით მჭედლიძე - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების დეპარტამენტი) ხელმძღვანელი, სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;
 • ანზორ მჟავანაძე - აზიის განვითარების ბანკის პროექტის ფარგლებში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ხარისხის უზრუნველყოფის კონსულტანტი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;     
  ეკატერინე ცანავა - საბუღალტრო-საკონსულტაციო კომპანია შპს „ეი სი თი“-ს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • ლევან ბაინდურაშვილი - სსიპ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • ლევან საბაური - პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • ლელა ხუჭუა - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;     
 • მარიამ ქოიავა -  საკონსულტაციო კომპანია „სავი“-ს მმართველი პარტნიორი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • მიხეილ ჭელიძე - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი და კომპანია „ფინანსური ოფისის“ მმართველი პარტნიორი, სამუშაო ჯგუფის წევრი; 
 • ნიკა ქოიავა - ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • რევაზ ძაძამია - „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ და კომპანია „კონსაუდის“ დირექტორი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • შალვა ახრახაძე - საკონსულტაციო კომპანია „ფინანსური ლაბორატორიის“ მმართველი პარტნიორი, სამუშაო ჯგუფის წევრი.