სამსახური კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შეხვდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლებს შორის 13 ივნისს გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს კომუნიკაციების სფეროს რეგულირების მიმართულებით ბოლო დროს განხორციელებული და სამომავლოდ დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ძირითადი გამოწვევები ანგარიშგებისა და აუდიტის მიმართულებით. 

მხარეებმა ანგარიშგების ხარისხის გაუმჯობესების ფარგლებში თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებზე იმსჯელეს.