სამსახური ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და  ეროვნული ბანკის საბანკო და არასაბანკო ზედამხედველობების მიმართულებების წარმომადგენლებმა გამართულ შეხვედრაზე რეგულირებად დარგებში არსებული მდგომარეობა, საკანონმდებლო ცვლილებები და ძირითადი გამოწვევები განიხილეს. 

მხარეებმა ასევე იმსჯელეს ანგარიშგებისა და აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის ფარგლებში თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებზე და ერთიან სამოქმედო გეგმაზე.