ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებებია

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით ჩამოყალიბდა:

ნიკოლოზ გაგუა – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, საბჭოს წევრი.
ეკატერინე მიქაბაძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, საბჭოს წევრი.
პაპუნა ლეჟავა – საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოს წევრი.
ირაკლი თუთარაშვილი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხევდელობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, საბჭოს წევრი.
გიორგი ვასაძე – პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი, საბჭოს წევრი.
შოთა კომლაძე – ბიზნესასოციაციების წარმომადგენელი, საბჭოს წევრი.
ლევან საბაური – აკადემიური წრეების წარმომადგენელი, საბჭოს წევრი.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს თავჯდომარედ განისაზღვრა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე – ნიკოლოზ გაგუა.

სამსახური მიესალმება საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს.