შეხვედრა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა 27 მაისს გამართულ შეხვედრაზე სადაზღვევო სფეროში არსებული მდგომარეობა, ძირითადი გამოწვევები, ასევე სადაზღვევო კომპანიების ანგარიშგების აუდიტის მიმართულებით ძირითადი გამოწვევები განიხილეს. 

მხარეებმა ხარისხის მონიტორინგის ფარგლებში სამომავლო საქმიანობის ერთობლივი გეგმა ჩამოაყალიბეს და თანამშრომლობის გზები შეიმუშავეს. აგრეთვე იმსჯელეს დაზღვევის კუთხით ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში მოსალოდნელი ცვლილებებისთვის, სადაზღვევო სექტორის მზაობის უზრუნველსაყოფად, ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელების საკითხზე.