სამსახურმა ევროკავშირის ქვეყნის საზედამხედველო ორგანოსთან პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება გააფორმა

16 მაისს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ –  ფარგლებში,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველ საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პროტოკოლი გაფორმდა. 

მხარეთა შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას, რისთვისაც მხარეები ერთობლივი ძალისხმევით იზრუნებენ მონიტორინგსა და ინფორმაციის გაცვლაზე.