სემინარი აუდიტორებისათვის – „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“

20 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი აუდიტორებისთვის. 

სემინარის თემები იყო:

  • აუდიტის კონტექსტი, საჭიროება და პერსპექტივები საქართველოში;
  • აუდიტის ხარისხის რეგულირების ჩარჩო;
  • აუდიტის ხარისხი - მონიტორინგისა და რეესტრის წარმოების პროცესში გამოვლენილი ძირითადი გამოწვევები (პანელური განხილვა და დასმულ კითხვებზე პასუხი).