პარიზში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის რიგით მეცამეტე აუდიტის ინსპექტირების სემინარი გაიმართა

2019 წლის 6-8 მარტს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები პარიზში, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR)  რიგით მეცამეტე ინსპექციის სემინარს დაესწრნენ.

სემინარი IFIAR-ის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების მიმოხილვას დაეთმო.  
დამსწრე აუდიტორია ასევე გაეცნო აუდიტის საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებულ სიახლეებს - გამომსვლელებმა მათ ახალი მიდგომები და გამოცდილება, აუდიტის სფეროში თაღლითობასთან დაკავშირებული რისკების თავისებურებები და მონაცემთა ანალიზის მნიშვნელობა გაუზიარეს.

გარდა ამისა, სემინარი დაეთმო შემდეგი საკითხების მიმოხილვას: აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები, კიბერ უსაფრთხოება, ერთობლივი ინსპექცია, რეგულატორის დამოუკიდებლობა, ფირმის აუდიტის ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება და სხვა.